Różdżkarstwo, czyli radiestezja – co powinieneś wiedzieć?

Radiestezja, różdżki, wahadełka. Czym zajmuje się ta dziedzina? Na czym polega praca radiestety? Jaka jest skuteczność tej metody?

Religijność a radiestezja

Przy objaśnianiu mechanizmu różdżkarstwa najczęściej odwołuje się do teorii sił pozanaturalnych. Dziedzina ta wywodzi się ze starożytnych praktyk magicznych, a także jest mocno związana z okultyzmem oraz ezoteryzmem. Z tego powodu środowisko chrześcijańskie raczej sceptycznie podchodzi do tematu radiestezji, uznając jej zasady za sprzeczne z doktrynami Kościoła. Wiele osób, które niegdyś zajmowały się rabdomancją, po nawróceniu musiały być poddawane egzorcyzmom. Duchowni kościoła katolickiego uważają, że spowodowane jest to otwarciem się takich osób na siły nieznanego pochodzenia, które można zaliczyć do sił okultystycznych. Co więcej, Święte Oficjum uchwalone w roku 1942 zabrania parania się różdżkarstwem i wszystkimi pochodnymi tego nurtu, co jasno wskazuje na stanowisko Kościoła w tej sprawie.

Czym właściwie jest różdżkarstwo?

Ciężko dokładnie zdefiniować to pojęcie, jednak odnosi się ono do zdolności wykrywania przedmiotów i żywych ciał, które wyzwalają bliżej nieokreśloną energię, zwaną często promieniowaniem. Radiesteci do tego celu używają specjalnych przedmiotów, zwanych różdżkami lub wahadełkami. Nie są oni zdolni tylko do wykrycia jakiegoś przedmiotu, na przykład pod powierzchnią ziemi, ale potrafią także opisać jego stan i parametry. Z różdżkarstwem ściśle związana jest geomancja, która jest sztuką wykorzystywania energii Ziemi oraz Kosmosu. To z kolei prowadzi nas do ideologii fengshui, która popularna była w państwach bliskiego i dalekiego wschodu, takich jak Indie, Egipt czy Chiny. Pierwsze dowody na używanie różdżek przez społeczeństwo można znaleźć już w XV-wiecznej Europie. Sztuka ta jest uprawiana po dziś dzień – w samej Polsce można znaleźć ponad 100 tysięcy osób, które zawodowo zajmują się rabdomancją, która zaliczana jest do jednych z metod wróżbiarstwa.

Mechanizmy radiestezji i jej skuteczność

Podstawowymi narzędziami używanymi przez mistrzów tej dziedziny są różdżka oraz wahadełko. Te przedmioty pośredniczą w komunikacji między radiestetą a promieniowaniem – taka osoba rzekomo “rozmawia” z energią nieznanego pochodzenia, pod wpływem której się znajduje. Najczęściej rabdomancję łączy się z poszukiwaniem źródeł wody lub surowców naturalnych i właśnie do tego zwykle zatrudnia się osoby zajmujące się tym zawodem. Przykładowo, gdy radiesteta napotka na poszukiwany punkt, różdżka w jego dłoni wygina się, potwierdzając znalezienie danego miejsca. Próby wyjaśnienia tych zjawisk podejmuje się już od kilku stuleci, jednak nie przyniosły one żadnych rezultatów. Uznaje się, że odpowiedzi na działanie mechanizmu różdżkarstwa nie można znaleźć we współczesnych źródłach naukowych, co pozostawia to pytanie otwartym. Wielu naukowców próbowało szukać dowodów potwierdzających zjawisko radiestezji, jednak żadnemu z nich nie udało się potwierdzić prawdziwości stawianych przez nich hipotez. Liczne badania naukowe potwierdzają, że skuteczność tych praktyk wynosi ok. 1%, co jest praktycznie równe trafności losowej.