Horoskop

Horoskop jest przepowiednią, która przygotowana została na podstawie konkretnego układu gwiazd w odpowiednim czasie. Horoskop jest używany do zaprognozowania najważniejszych przeżyć, jakie czekają nas w przyszłości, ale też po to, by poznać charakter konkretnego człowieka. Całość opisu jest stworzony w oparciu o fluidy, które wpisują się w światopogląd astrologiczny.

Historia horoskopów

Pierwsze zasady związane z szeroko pojętą astrologią zostały scharakteryzowane przez Klaudiusza Ptolemeusza jeszcze przed naszą erą. Te spisane podstawy stanowią podwaliny dzisiejszego postrzegania astrologii mimo faktu, iż dzieło stworzone przez Klaudiusza zawiera wiele nieprawdziwych informacji dotyczących na przykład układu słonecznego. Drugim, równie istotnym propagatorem obszaru astrologii jest Carl Gustav Jung, który wykorzystywał horoskop w celu stawiania diagnozy psychologicznej. W ten sposób był on współzałożycielem ideologii New Age, której przykre konsekwencje widoczne były aż do czasu lat 80 naszego wieku.

Naukowe podstawy horoskopu

Zarówno astronomia jak astrologia zajmują się obszarem związanym z obiektami gwiezdnymi, jednak tylko astronomia jest dziedziną o charakterze czysto naukowym. Z tego względu astrologii nie można uznać za naukę, a raczej pseudonaukę, która nie jest potwierdzona przez żadne badania naukowe. Zgodnie ze zdaniem astrologów, cechy charakteru człowieka są wynikiem konkretnego układu gwiazd w dniu narodzin. Zgodnie z tą teorią, zarówno temperament, jak i osobowość kształtuje się już chwilę po zapłodnieniu. Wynika z tego przeświadczenie, iż osoby urodzone w tym samym dniu powinny charakteryzować się podobnym charakterem oraz predyspozycją osobowościową.

Zdanie Chrześcijaństwa na temat horoskopów

Astrologia, jako dziedzina pseudonauki, nurt, któremu wierzymy, jest z zasady sprzeczna z nauką kościoła. Już w Starym Testamencie prorok Izajasz napisał “Niechaj się stawią, by cię ocalić owi opisywacze nieba, którzy badają gwiazdy, przepowiadają na każdy miesiąc, co ma się tobie przydarzyć. Oto będą jak źdźbła słomiane, ogień ich spali. Nie uratują własnego życia z mocy płomieni”. Inne fragmenty Pisma Świętego również przestrzegają wiernych przed oszustem, jakim są horoskopy. Oficjalne stanowisko Kościoła Katolickiego w bardzo jasny sposób sprzeciwia się korzystaniu z nauk astrologii oraz korzystania z horoskopów.

 Czy horoskop może mieć wpływ na naszą duchowość?

Astrologia nie jest uważana jedynie za przesąd. Zgodnie z tezą osób wierzących, astrologia może być też postrzegana jako błędnie interpretowana wariancja religijna, które posiada pewne znikome cechy realizmu, lecz to tym bardziej stawia ją jako dziedzinę o charakterze grzesznym. Mimo to jednak ludzie z czystej ciekawości pragną zasięgać opinii o swojej przyszłości posługując się właśnie horoskopami. Mimo to niezbędne jest odcięcie się od tej ideologii ze względu na demoniczny charakter. Jest to istotne zagrożenie budowania odpowiedniej relacji ze swoją duchowością, a więc i Bogiem. Wiele osób czyta horoskopy dla czystej rozrywki, nie przywiązując do tego żadnej uwagi, niemniej jednak nawet tego typu działania są aktem polowania Szatana na naszą duszę.